Logo NIFTY

BGI Diagnostics należy do grupy BGI, jednej z największych na świecie organizacji zajmujących się ge- nomiką. Głównym celem BGI Diagnostics jest dostarczanie najwyższej klasy rozwiązań genetycznych w celu zminimalizowania bieżących problemów zdrowotnych na świecie. BGI dąży do zmniejszenia ilości zaburzeń genetycznych u rodzących się dzieci, poprzez oferowanie dokładnych, wiarygodnych i korzystnych cenowo testów genetycznych. BGI zostało założone w 1999 roku. Siedziba firmy znajduje się w Shenzhen w Chinach. Obecnie BGI ma swoje oddziały w całych Chinach, obu Amerykach, Europie oraz regionie Azja-Pacyfik. Od 2001 roku BGI z sukcesem zakończyło ogromną liczbę projektów. Wśród nich można między innymi wymienić:

  • ustalenie sekwencji 1% ludzkiego genomu w ramach International Human Genome Project HUGO
  • wniesienie 10% danych do International Human HapMap Project
  • współpraca w walce przeciwko wirusowi SARS


Firma BGI opracowała wysokie standardy na styku nauki i biznesu, czego dowodem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań, które przyniosły ponad 170 publikacji w najwyżej rankingowanych czasopismach takich jak „Nature” czy „Science”.

W dniu 10 lutego 2012 w Kopenhaskim Parku Naukowo-Technologicznym otwarto „Centrum Geno- miki BGI Europe”, którego celem jest wspomaganie globalnych badań w dziedzinie genomiki i rozwoju w obszarze nauk medycznych, hodowli rolnej, jak również ochrony środowiska.

We wrześniu 2012 roku firma BGI przejęła amerykańskiego lidera innowacji w dziedzinie technologii sekwencjonowania nowej generacji - firmę Complete Genomics za kwotę 116 mln USD. Centrala ”BGI Europe”, wraz z laboratoriami zlokalizowanymi w Kopenhadze, tworzy sieć współpracy z wiodącymi akademickimi i rządowymi instytucjami badawczymi, jak również światowej sławy firmami działąjącymi w obszarach biotechnologii i farmacji. Nasze platformy technologiczne wykorzystują wielkoskalowe sekwencjonowanie genomowe oraz umożliwiają przetwarzanie informacji. Zadaniem BGI jest wykorzystanie opracowanych innowacyjnych technologii, w oparciu o doświadczenia i wiedzę najlepszych ekspertów z dziedziny genomiki, w celu udoskonalania metod diagnostycznych udostępniania tych metod i rozwoju służby zdrowia. 30 czerwca 2014 roku CFDA (Chiński Urzęd ds. Żywności i Leków) zatwierdził rejestrację wyprodukowanych przez BGI sekwencerów BGISEQ-1000 i BGISEQ-100 oraz zestawów do genetycznych badań prenatalnych do stosowania wraz z NIFTY™ (Nieinwazyjnym Testem Prenatalnym w Kierunku Trisomii). NIFTY™ to pierwszy i jedyny test genetyczny, który wykorzystuje technologię sekwencjonowania nowej generacji i posiada atest CFDA, a jednocześnie jedyny w Chinach licencjonowany nieinwazyjny test prenatalny.

Copyright © GENOMED S.A 2014-2018