Logo NIFTY

Genomed S.A., lider na polskim rynku usług sekwencjonowania, rozwija diagnostykę molekularną, opartą na sekwencjonowaniu DNA, sukcesywnie wdrażając najnowsze dostępne technologie, stając się jedynym na polskim rynku dostawcą usługi sekwencjonowania i analizy diagnostycznej całej sekwencji kodującej genomu (eksomu) oraz pełnego genomu.

 Laboratorium diagnostyki genetycznej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ Genomed) specjalizuje się w wykonywaniu badań genetycznych opartych na metodzie sekwencjonowania DNA, rutynowo wykorzystując w tym celu metodę klasyczną (Sangera), ale w coraz większym stopniu także metodę  sekwencjonowania nowej generacji (inaczej: sekwencjonowania genomowego, ang. Next Generation Sequencing - NGS), uzyskane wyniki potwierdzane są klasyczną metodą referencyjną. Oferta laboratorium skierowana jest zarówno do placówek medycznych, jak i bezpośrednio do pacjentów.

W ofercie diagnostycznej Genomed SA znajduje się lista ponad 230 badań dla ponad 140 jednostek chorobowych oraz poradnictwo genetyczne. Firma oferuje także badania oparte na technologii sekwencjonowania genomowego, w tym panele wielogenowe, opracowane  w ramach projektów badawczo-rozwojowych, a także nieinwazyjne genetyczne badanie prenatalne NIFTY, wykonywane dzięki umowie podpisanej z firmą BGI i zakończonemu w czerwcu 2015 r transferowi technologii, opartej na sekwencjonowaniu genomowym.
Laboratorium Genomed SA jest wpisane na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i należy do Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Genomed SA posiada międzynarodowe certyfikaty EMQN (European Molecular Quality Network) oraz Cystic Fibrosis Network, poświadczające wysoką jakość usług. Gwarantuje pacjentom najwyższy poziom usług i bezpieczeństwo. Według rankingu przeprowadzonego przez Gazetę Wyborczą, Genomed jest najbardziej rekomendowanym przez specjalistów prywatnym laboratorium diagnostycznym.


Badania genetyczne stanowią  podstawę dla działań profilaktycznych i leczniczych, takich jak terapie celowane, enzymatyczna terapia zastępcza czy w przyszłości terapia genowa, obecnie wykonywana w ramach badań klinicznych.

Nasza oferta badań genetycznych.

Copyright © GENOMED S.A 2014-2018