Logo NIFTY

Należy każdorazowo konsultować z laboratorium możliwość wykonania NIFTY™ jeśli:

  1. u ciężarnej występuje aneuploidia, translokacja, delecja lub mikroduplikaca chromosomowa, także w formie mozaicyzmu
  2. ciężarna jest po przeszczepie narządu/szpiku
  3. ciężarna  została kiedykolwiek poddana terapii komórkami macierzystymi
  4. w ciągu ostatnich12 miesięcy ciężarna została poddana transfuzji krwi

Copyright © GENOMED S.A 2014-2018