Logo NIFTY

Zalety testu NIFTY™

Dlaczego NIFTY™?

Obecnie istnieje wiele możliwości przeprowadzenia badań prenatalnych. Jednak w porównaniu z nieinwazyjnym prenatalnym badaniem genetycznym takim jak NIFTY™, tradycyjne metody przesiewowe charakteryzują się niską czułością i dużym odsetkiem wyników fałszywie pozytywnych. Metody inwazyjne, takie jak amniopunkcja lub biopsja kosmówki (trofoblastu) (CVS), są wiarygodne, ale niosą ze sobą 0,5-2% ryzyko poronienia.

NIFTY™ a inne test NIPT

 

  NIFTY™

(Genomed/BG()
Harmony

(Ariosa Diagnostocs) 
Ilość placówek wykonujących test w Polsce  >200 Brak danych i centralnego rejestru ośrodków wykonujących test
Wynik badania w języku polskim TAK Tylko tłumaczenie. Oryginał w języku angielskim
Wynik podpisany przez polskiego diagnostę TAK NIE
Miejsce wykonania POLSKA USA
Technologia Massively parallel sequencing (masywne równoległe sekwencjonowanie) losowe fragmenty ze wszystkich chromosoów Target sequencing  (analiza celowana) tylko wybrane chromosomy
Zakres testu 18 zespołów wad wrodzonych 8 zespołów wad wrodzonych
Dostępny od 10tc 10tc
Ciąża bliźniacza TAK TAK
Aneuploidia chromosomów płci TAK TAK
Informacja o płci płodu TAK TAK
Zespoły delecji/duplikacji TAK TAK
Objętość próbki 10 ml 2x10 ml
Czas otrzymania wyniku (dni robocze) 7-9 dni 9-11 dni
Raport o% cffDNA (próg czułości TAK(3,5%) TAK(4%)
Posiadane certyfikaty CE IVD CLIA Accreditation
Publikacje naukowe na temat skuteczności metody na populacjach większych niż 100 000 pacjentek TAK NIE (dostępne publikacje naukowe na mniejszych grupach pacjentek)
Liczba przeprowadzonych testów >1 600 000 >400 000
Liczebność największej opublikowanej grupy badanej 112 669* 15 841**
Odsetek wyników fałszywie pozytywnych <0,1% 0,09%
Odsetek wyników fałszywie negatywnych <0,01% 0,1%
Konieczność powtórnego badania krwi 2,2% 3,5% (deklaracja producenta)
Brak wyniku 0,07% 3%

 *Ultrasound Obstet Genecol 2015;45:530-538

**N ENGL J Med 2015;372:1589-1597, dane uzyskane metodą NGS

 

Ubezpieczenie testu NIFTY™

Aby zapewnić większy komfort pacjentkom, w przypadku otrzymania wyniku „nieprawidłowego”, stwierdzającego wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia trisomii płodu, Genomed pokryje koszt inwazyjnego badania prenatalnego (jeśli nie zostanie ono wykonane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego), w tym koszt pobrania: amniopunkcji, biopsji trofoblastu (CSV), kordocentezy oraz koszt badań genetycznych: kariotypu, hybrydyzacji in situ (FISH) lub równoważnego testu, do wysokości 1200 zł. Zwrot kosztów nastąpi jedynie na podstawie oryginału faktury, wystawionej na rzecz Pacjentki przez placówkę wykonującą procedurę lub dokona się przez opłacenie faktury wystawionej bezpośrednio na Genomed SA oraz po dostarczeniu kopii/duplikatu wyniku badania. W uzasadnionych przypadkach Genomed może zapewnić wykonanie na własny koszt badania genetycznego  porównawczej hybrydyzacji genomowej do macierzy (aCGH) z materiału pobranego inwazyjnie lub w inny sposób wesprzeć proces diagnostyczny.

 

Copyright © GENOMED S.A 2014-2018